Algemeen

Visites

Wanneer u door medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u voor 11:00 uur een huisbezoek aanvragen.

De visites worden tussen 11.30 -13.00 uur gereden. De assistente zal vragen wat de reden van uw aanvraag is: Zij vraagt dit om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.<< Afspraken | Overzicht | Herhaalrecepten >>

Algemeen

Diensten

Praktijkondersteuner

Website Informatie