Algemeen

Verwijzingen

Wanneer u verwezen wordt naar het ziekenhuis of een andere instelling heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. Om tot een goede verwijzing te komen, maakt u een afspraak op het spreekuur van de huisarts. Het is niet mogelijk om een verwijsbrief ( al dan niet telefonisch) bij de assistente te vragen, zonder dat uw klachten zijn beoordeeld door een huisarts. Dit geldt ook voor klachten, waarvoor u langer dan een jaar geleden bij de specialist bent geweest.

Verwijzingen vinden digitaal plaats via Zorgdomein; uw verwijsgegevens worden naar u gemaild als uw mailadres bij ons bekend is. Zo niet, dan kunt u de brief met verwijsgegevens ophalen aan de balie. Op het spreekuur krijgt van de huisarts de brief met daarop uw Zorgdomeinnummer en informatie over de gang van zaken betreffende het maken van de afspraak.

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Dit zijn: de oefentherapeut, de fysiotherapeut, de dietiste, de mondhygienist, de huidtherapeut<< Uitslagen | Overzicht | Chronisch Medicatiegebruik >>

Algemeen

Diensten

Praktijkondersteuner

Website Informatie