Algemeen

Nieuws

 • Wij zijn voor de 12e keer geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Huisartsen. D.w.z. dat de praktijk jaarlijks gevisiteerd wordt door een onafhankelijke keurmeester die de kwaliteit van onze zorgverlening toetst evenals de praktijkorganisatie. Wij zijn tevreden dat wij ook dit jaar weer dit positieve keurmerk mogen dragen. ( augustus 2018)
 • Data griepvaccinaties 2018: woensdag 31 oktober 14.30- 17.30 uur en vrijdag 2 november 15.30- 17.00 uur

Thuisvaccinaties worden op donderdag 1 november gedaan.

 • Vaccinaties: Er is een toename van mensen die ziek zijn van meningokokken type W. Om verdere verspreiding tegen te gaan is een aanvullend vaccinatiebeleid gestart. Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY.

Per 1 oktober 2018 krijgen alle tieners die dit jaar tusen 1 mei en 31 december 14 jaar worden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden. In 2019 worden grotere groepen jongeren uitgenodigd voor vaccinatie zodat eind 2019 aan alle kinderen die dan 14t/m 18 jaar oud zijn , een vaccinatie tegen meningokokken ACWY zijn aangeboden.

als uw kind niet in de genoemde leeftijdsgrenzen valt wordt het niet opgeroepen. Als u uw kind toch wil laten vaccineren, wordt dat niet vergoed. U kunt via de huisarts vaccins bestellen, maar er worden weinig vaccins geleverd aan de apotheken, dus er is geen garantie dat de apotheek de vaccins kan leveren. De kosten voor het vaccin bedraagt ongeveer 60 euro. Ook kunt u contact opnemen met de GGD-Zuid, tel 078-7708500

Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen: Pasgeborenen en onvoldoende gevaccineerde zuiglingen vormen de belangrijkste risicogroep voor het krijgen van een ernstige kinkhoestinfectie. Een effectieve manier om hen te beschermen is het vaccineren van zwangere vrouwen; de beste periode is tussen 28 en 32 weken zwangerschap. De jeugdgezondheidszorg zal vanuit het Rijksvaccinatieprogramma de vaccinatie aanbieden, naar verwachting wordt hiermee gestart in de loop van 2019. Tot die tijd kan het vaccin gehaald worden via de huisarts of bij de GGD en is dan voor eigen kosten.

 • per 1 september is mw drs. S. van den Berg komen werken als huisarts in opleiding. Zij volgt S. Boender op die met zwngerschapsverlof is gegaan.
 • van7-15 mei is dr. ter Meulen afwezig.
 • per 1 mei is mw Nancy Charpentier ons team komen versterken. Zij vervangt assistente Jolanda die door huwelijk naar een andere regio is verhuisd.
 • M.i.v. heden beŽindigt dr. ter Meulen het reizigers-advies spreekuur. De kosten van nascholing en abonnement op de LCR zijn dermate groot, dat de adviezen en/of vaccinaties alleen nog zouden kunnen worden gegeven na forse prijsverhogingen voor de reiziger. Reuze jammer, ik heb het reizigersspreekuur altijd met groot plezier gedaan.
 • m.i.v. heden houdt assistente Jolanda een preventiepreekuur voor hart-en vaatziekten op donderdagmiddag. Het is voor mensen die graag een check willen krijgen m.b.t. hart- en vaataandoeningen, maar ook voor de primaire preventie:mensen die geen hart-vaatziekte hebben, maar een zeker risico lopen op deze aandoeningen. Zij worden jaarlijks gecontroleerd.
 • Per 1 maart 2017 is mevrouw dr. D. van Dongen bij ons komen werken als eerste jaars huisarts-in -opleiding. Zij heeft na haar arts-examen gewerkt op de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde. Daarnaast verrichtte zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de longgeneeskunde. Zij volgt dr.Burger op, die zijn huisartsen opleiding bij ons heeft afgerond. Wij wensen hem succes met zijn verdere loopbaan.
 • Januari 2016 zijn we gestart met het project ' Zelfzorg Ondersteund'. Zorgverzekeraar CZ, de Diabetes Vereniging Nederland en de Zorggroep Hoeksewaard hebben gezamenlijk dit project ontwikkeld. Wij geloven dat zelfmanagement bijdraagt aan een betere gezondheid met minder beperkingen. Door meer eigen regie krijgen patiŽnten de vrijheid om zelf te handelen en mede verantwoordelijk te zijn voor hun aandoening. Meer zelfbewust zijn leidt tot meer zorg op maat.
 • Ons substitutieproject cardiologie is zo goed bevallen dat het een definitieve plaats heeft gekregen binnen onze praktijk. Voor klachten als pijn op de borst, hartkloppingen, hartgeruisen of hartfalen maken wij op de praktijk een hartfilmpje (ecg) en kunnen in eigen beheer aanvullende onderzoeken aanvragen als inspannings ecg's, eventrecording, holterergistratie en echocardiografie. De uitslagen worden geÔnterpreteerd samen met een cardioloog.
 • U kunt er voor kiezen uw medisch dossier aan te melden voor het Landelijk Schakel Punt. Hiermee besluit u uw medisch dossier gedeeltelijk inzichtelijk te maken voor andere zorgverleners, als huisartsenposten, ziekenhuizen, apothekers, etc. Zie voor informatie, voor- en nadelen op website www.VZVZ.nl . Op deze website kunt u ook de formulieren downloaden en uw dossier aanmelden. Het verwerken van een eventuele aanvraag vraagt enige tijd; wij proberen dit binnen 2 maanden te effectueren. De formulieren kunt u ook verkrijgen bij de assistente.

Algemeen

Diensten

Praktijkondersteuner

Website Informatie