Algemeen

Nieuws

 • van7-15 mei is dr. ter Meulen afwezig.
 • per 1 mei is mw Nancy Charpentier ons team komen versterken. Zij vervangt assistente Jolanda die door huwelijk naar een andere regio is verhuisd.
 • per 1 maart 2018 is mw S.Boender bij ons komen werken in opleiding tot huisarts. Zij blijft voor een jaar om daarna haar opleiding elders voort te zetten.
 • M.i.v. heden beŽindigt dr. ter Meulen het reizigers-advies spreekuur. De kosten van nascholing en abonnement op de LCR zijn dermate groot, dat de adviezen en/of vaccinaties alleen nog zouden kunnen worden gegeven na forse prijsverhogingen voor de reiziger. Reuze jammer, ik heb het reizigersspreekuur altijd met groot plezier gedaan.
 • Praktijkondersteuner mw. D. de Bruin is afwezig van 22 september t/m 24 oktober 2017.
 • Wij zijn voor de 11e keer geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Huisartsen. D.w.z. dat de praktijk jaarlijks gevisiteerd wordt door een onafhankelijke keurmeester die de kwaliteit van onze zorgverlening toetst evenals de praktijkorganisatie. Wij zijn tevreden dat wij ook dit jaar weer dit positieve keurmerk mogen dragen. ( juli 2017)
 • Dr. Breure en dr. ter Meulen zijn afwezig van 24 augustus- 1 september 2017. Dr. Andriessen en dr. van Dongen nemen waar.
 • m.i.v. heden houdt assistente Jolanda een preventiepreekuur voor hart-en vaatziekten op donderdagmiddag. Het is voor mensen die graag een check willen krijgen m.b.t. hart- en vaataandoeningen, maar ook voor de primaire preventie:mensen die geen hart-vaatziekte hebben, maar een zeker risico lopen op deze aandoeningen. Zij worden jaarlijks gecontroleerd.
 • Per 1 maart 2017 is mevrouw dr. D. van Dongen bij ons komen werken als eerste jaars huisarts-in -opleiding. Zij heeft na haar arts-examen gewerkt op de afdelingen psychiatrie en interne geneeskunde. Daarnaast verrichtte zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de longgeneeskunde. Zij volgt dr.Burger op, die zijn huisartsen opleiding bij ons heeft afgerond. Wij wensen hem succes met zijn verdere loopbaan.
 • Januari 2016 zijn we gestart met het project ' Zelfzorg Ondersteund'. Zorgverzekeraar CZ, de Diabetes Vereniging Nederland en de Zorggroep Hoeksewaard hebben gezamenlijk dit project ontwikkeld. Wij geloven dat zelfmanagement bijdraagt aan een betere gezondheid met minder beperkingen. Door meer eigen regie krijgen patiŽnten de vrijheid om zelf te handelen en mede verantwoordelijk te zijn voor hun aandoening. Meer zelfbewust zijn leidt tot meer zorg op maat.
 • Ons substitutieproject cardiologie is zo goed bevallen dat het een definitieve plaats heeft gekregen binnen onze praktijk. Voor klachten als pijn op de borst, hartkloppingen, hartgeruisen of hartfalen maken wij op de praktijk een hartfilmpje (ecg) en kunnen in eigen beheer aanvullende onderzoeken aanvragen als inspannings ecg's, eventrecording, holterergistratie en echocardiografie. De uitslagen worden geÔnterpreteerd samen met een cardioloog.
 • Onze praktijk is voor het 10e achtereenvolgende jaar door de NHG geaccrediteerd . D.w.z. dat de praktijk jaarlijks gevisiteerd wordt door een onafhankelijke keurmeester die de kwaliteit van onze zorgverlening toetst evenals de praktijkorganisatie. Wij zijn tevreden dat wij ook dit jaar weer dit positieve keurmerk mogen dragen. ( juni 2016)
 • U kunt er voor kiezen uw medisch dossier aan te melden voor het Landelijk Schakel Punt. Hiermee besluit u uw medisch dossier gedeeltelijk inzichtelijk te maken voor andere zorgverleners, als huisartsenposten, ziekenhuizen, apothekers, etc. Zie voor informatie, voor- en nadelen op website www.VZVZ.nl . Op deze website kunt u ook de formulieren downloaden en uw dossier aanmelden. Het verwerken van een eventuele aanvraag vraagt enige tijd; wij proberen dit binnen 2 maanden te effectueren. De formulieren kunt u ook verkrijgen bij de assistente.

Algemeen

Diensten

Praktijkondersteuner

Website Informatie