Algemeen

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8.00 uur en 11.00 uur.

De assistentes kunnen vragen naar de reden van uw komst. Zij zijn hiervoor opgeleid en vragen dit om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij de assistente bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda door een dubbele afspraak te maken.

Onze spreekuren hebben dagelijks plaatsen gereserveerd voor spoed; daarnaast hebben we aparte spreekuren voor chirurgische ingrepen en het plaatsen van spiralen.

Eenvoudige vragen kunt u bespreken met de assistente; zij zal zo nodig overleg hebben met de huisarts U kunt tussen 11.30- 12.15 uur bellen wat het antwoord op uw vraag.

Wanneer u uw afspraak wilt annuleren dient u dit minimaal 24 uur tevoren te doen. Anders zullen wij de kosten van het consult in rekening brengen. Dit geldt ook wanneer u niet op uw afspraak verschijnt.<< Avond-Nacht- en Weekenddienst | Overzicht | Visites >>

Algemeen

Diensten

Praktijkondersteuner

Website Informatie